Praktik

Praktikanter och examensarbete

Att ta emot praktikanter och examensarbetare är ett bra sätt att knyta kontakter med personer som i framtiden kan bli aktuella för anställning hos oss. Vi får en oersättlig möjlighet att lära känna praktikanten och minimerar därmed risken för framtida felrekryteringar.

Det är också viktigt att vi blir en känd arbetsgivare med ett gott rykte vid landets Universitet och Högskolor. Genom att ta emot praktikanter och examensarbetare och ge dem kvalitativa uppdrag samt en bra introduktion får vi det rykte vi eftersträvar på arbetsmarknaden, dvs. att vara en attraktiv arbetsgivare och Ölands bästa arbetsplats.

Praktikanter via utbildning

I vissa utbildningar ingår praktik som ett krav för studenten. Då står skolan för försäkring av studenten och studiebidraget betalas i regel ut som vanligt. Det kan finnas praktikanter från högskole-/ och universitetsutbildningar och kvalificerade yrkesutbildningar. Ofta tillhandanhåller skolan praktikavtal.

Praktikanterna är ofta mycket kompetenta eftersom de har fullgjort större delen av sin utbildning när det är dags för praktikperiod. Att ta emot en praktikant kan därför betyda att vi får värdefull hjälp under en tid.

Examensarbetare

När en universitets- eller högskolestuderande går sin sista termin ska denna skriva ett examensarbete. Detta ska ha formen av ett projektarbete som ibland utförs på uppdrag av ett företag eller en organisation. Även dessa kan vara utomordentliga tillfällen för oss att få projektutformade arbeten utförda av kompetenta studenter.

Studentmedarbetare

Vi har möjlighet att anställa personer som studerar på högskole-/universitetsnivå på viss tid. Anställningen får då uppgå till högt 15 timmar per vecka i genomsnitt. Syftet är att stärka övergången mellan studier och arbete samt väcka intresse hos studenten om våra verksamheter och jobb.

Praktik via arbetsmarknadspolitisk åtgärd

Ibland tar vi in praktikanter via Arbetsförmedlingen eller SFI-undervisningen. Det kan handla om arbetspraktik, prova-på-plats eller språkpraktik.

Att tänka på

Praktikanten bör ha en tydlig uppgift och en handledare ska utses. Planera praktikperioden i förväg och förbered för praktikantens ankomst. Informera berörd personal om praktikanten och dennes uppgift. Om praktikanten behöver inloggningsuppgifter och tillgång till en e-postadress ska personalavdelningen kontaktas i god tid.

Praktikanten ska i samband med praktikperiodens början ta del av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen.

Om praktikanten inte kommer via utbildning eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd ska ett praktikavtal skrivas där förutsättningarna klargörs. Exempel på sådant avtal finns nedan.

Exempel praktikavtal

Kontakta personalavdelningen om du har frågor kring praktik mm.

   

 
 

Innehållsansvarig: Personalavdelningen

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-16