Introduktion

Introduktionsrutiner

Att vara nyanställd innebär att man känner sig entusiastisk och har stora förväntningar på det nya arbetet, företaget och arbetskamrater. Samtidigt kan det också vara så att man känner en viss osäkerhet och kanske till och med ett visst mått av otrygghet. Det är bl a därför som det är så viktigt att introduktionen och mottagandet av den nyanställde sker på ett planerat och professionellt sätt.

Det är viktigt att ha en genomtänkt introduktion bl a därför att:

  • den första tiden hos oss är grundläggande för trivsel och attityd till företaget.
  • det är under den första tiden i den nya organisationen som en individ är mest anpassningsbar och öppen för påverkan.
  • genom en effektiv introduktion i arbetsuppgifterna blir den nye medarbetaren snabbare "produktiv".

Målsättningen med introduktionen är givetvis att den nyanställde skall känna sig välkommen till oss.

När det gäller arbetsplatsintroduktion har närmast överordnad chef ansvaret för att denna ska planeras och genomföras. Av den anledningen har vi tagit fram en checklista med tips och idéer att tänka på vid planeringen inför introduktionen av den nyanställde.

Introduktion av nyanställd (checklista)

 

Checklista introduktion

Här följer två dokument att använda sig av inför en nyanställning och under medarbetarens första tid. Dokumenten är kommungemensamt material som ni kompletterar med verksamhetsspecifik introduktionsmaterial.

Introduktion av nyanställd medarbetare

Introduktion av nyanställd chef

Information från Personalavdelningen till dig som är nyanställd.

Information till dig som är nyanställd, reviderad 2017-08-08

 

 

   

 
 

Innehållsansvarig: Personalavdelningen

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-28