Rekrytering

Innan en annons tas fram behöver vi stämma av om det finns någon som kan vara aktuell för tjänsten enligt följande:

  1. Omplacering enligt 7 § 2 stycket LAS.

  2. Stadigvarande förflyttning enligt AB § 6.

  3. Deltidsanställdas önskemål om högre sysselsättningsgrad enligt AB § 5 och 25a § LAS.

  4. Företrädesrätt till återanställning enligt (LAS företräde) 25 § LAS och AB § 35.

 

Annonsering

Vid annonsering kan följande mall användas vid utformandet av annons och kravspecifikation.

Annonsmall

 

Intervju

Nedan finner du förslag på intervjufrågor och upplägg på en anställningsintervju. Komplettera med specifika frågor som är kopplade till sökt tjänst.

Intervjuplan

 

Presentationsmaterial

Här nedan finns en powerpoint-presentation att använda vid intervjuer som presenterar kommunen i korta drag. Finns utrymme att lägga till förvaltnings- och arbetsplatsspecifik information.

Presentation av kommunen

 

Referenstagning

Syftet med referenstagning är att:

  • stämma av och komplettera bilden av kandidatens erfarenheter och arbetsresultat. 
  • få en möjlighet att kontrollera de uppgifter som kandidaten uppgivit.
  • kompetens bedöms i förhållande till vissa arbetsuppgifter och en viss arbetssituation.

Frågorna vid referenstagning ska utgå från kravspecifikationen och vad som framkommit vid intervjun.

Mall för referenstagning

   
   

 
 

Innehållsansvarig: Personalavdelningen

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-05