Kompetensutveckling

Vi har börjat samarbeta med Kalmar kommun kring ledarskapsförsörjning. Genom dem får vi tillgång till deras utbildningar inom ledarskap, UL och UGL som är hämtade från Försvarshögskolan. Dessa ledarskapsutbildningar vänder sig till dig som är anställd som chef och har haft personalansvar under en tid.

Vi har idag möjlighet att erbjuda er chefer följande utbildningar:

Utvecklande ledarskap, UL

Att utveckla arbetsgruppen för att på sikt nå högre effektivitet”. Tar bland annat upp olika ledarstilar.

UL är till för chefer som vill få en insikt om hur de uppfattas av de medarbetare de leder. Genom den s.k 360 graders bedömning så får de en skattning på sin ledar-/chefsbeteenden som de sedan jämför med sin egen skattning. Man jämför sin egen självbild med hur medarbetarens bild på hur de uppfattar dina beteenden. Därifrån tar du fram en utvecklingsplan som du åker hem med till din arbetsplats för en återkoppling inför fördjupningsdagen. Till stöd för kursen så ingår du i en liten grupp på tre till fyra personer som blir ditt lilla nätverk.

En 3-dagars utbildning inkluderar internat. En halvdags uppstart och en heldags uppföljning tillkommer. Kostnad 11 000 kr (kurs, internat, personlighetstestet Facet 5)

Våren 2017

20-23 mars

10-12 maj

UGL, Utveckling, Grupp och ledare

Att få ökad självkännedom, personlig utveckling samt, verktyg att reflektera över hur du kan utveckla din egen grupp till att bli mer produktiv genom bättre samarbete”.

Det unika med UGL är att du får vara med i en grupprocess som förflyttar sig igenom olika faser och dagligen få direkt feedback på dina beteenden från medlemmarna i gruppen. Den stora skillnaden är att här är du en medlem i gruppen och får vara med om en grupprocess.

En 5-dagars utbildning inkluderar internat. Kostnad 16 000 kr (kurs, internat)

Våren 2017

6-10 mars

Anmälan

Du anmäler ditt intresse till Personalavdelningen efter godkännande av din chef.

 

   

 
 

Innehållsansvarig: Personalavdelningen

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-07