Medarbetarsamtal

Varje medarbetare ska ha möjligheter och förutsättningar att påverka utformningen av sitt eget arbete. I medarbetarens rättigheter ingår påverkan av den egna arbetssituationen. Medarbetaren ska medverka i förändringsarbete och verka för en god hälsa och arbetsmiljö.

Detta ska bland annat uppnås genom att medarbetarsamtal hålls minst en gång/år och dokumenteras. Där ska bland annat ingå medarbetarens arbetsmiljö och kompetensutvecklingsfrågor.

Mall för medarbetarsamtal

Lönesamtal ska hållas i enlighet med de överenskommelser som görs för varje avtalsområde och förvaltning med koppling till den aktuella lönerevisionen.

   

 
 

Innehållsansvarig: Personalavdelningen

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-07