Styrdokument

Övergripande policys och andra styrdokument

Dokument Antagen
Arbetsmiljöpolicy 2015-12-14
Chefspolicy 2011-02-21
Delegationsordning personalfrågor 2016-09-27
Jämställdhets- och mångfaldspolicy 2015-12-14
Kompetensutvecklingspolicy 2005-04-18
Lönepolicy 2015-12-14
Pensionspolicy 2014-09-29
Resepolicy 2011-08-22
   

 

   
   

 
 

Innehållsansvarig: Personalavdelningen

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-07