Avslutssamtal

Borgholms kommun har beslutat att, alla medarbetare som slutar sin anställning ska få erbjudande om ett avslutningssamtal, då det är viktigt att arbetsgivaren skaffar sig kunskap om varför medarbetare väljer att lämna verksamheten.

En medarbetare som är på väg att sluta sin anställning besitter ofta viktig information om vad som är bra och vad som är mindre bra i verksamheten. Som arbetsgivare är det därför viktigt att ta tillfället i akt och intervjua arbetstagaren i ett så kallat avslutningssamtal innan denne slutar sin anställning.

Samtalet går ut på att ömsesidigt summera och utvärdera positiva och negativa erfarenheter under anställningstiden.

 

Regler för avslutningssamtal

Personalavdelningen är ansvarig för att medarbetare erbjuds avslutningssamtal.

1.    Samtalet är frivilligt och skall erbjudas tillsvidareanställda som slutar sin anställning på egen begäran eller går i pension.

2.    Avslutningssamtalet ska dokumenteras.  Om samtal inte hålls skall orsaken till detta anges.

3.    Dokumentationen är konfidentiell och får inte spridas till obehöriga.

 

Dokument: Avslutssamtal

   

 
 

Innehållsansvarig: Personalavdelningen

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-16