Dödsfall

Anställds dödsfall

Arbetstagare som avlider skall vid begravningsdagen hedras med flaggning samt med blommor och/eller gåva till ändamål enligt dödsboets önskan. Värdet skall motsvara 2,5% av prisbasbeloppet. Resp. förvaltningschef och närmaste chef ansvarar.

Chef ska kontakta personalavdelningen som administrerar livförsäkring.

Förtroendevalds dödsfall

Förtroendevald som avlider skall vid begravningsdagen hedras med flaggning samt med blommor och/eller gåva till ändamål enligt dödsboets önskan. Värdet skall motsvara  2,5% av prisbasbeloppet. Ordförande/vice ordförande i nämnd ansvarar.

 

   

 
 

Innehållsansvarig: Personalavdelningen

Sidan senast uppdaterad: 2016-11-16