Aktuellt

Arkiv

2016-12-30

Riktlinjer för friskvårdsbidrag

Hittar du under Hälsa, friskvård och förmåner

2016-04-22

Nya lägstalöner from 2016-04-01

Lägstalöner och ungdomslöner from 2016-04-01 

2016-04-14

Ny föreskrift - 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Dokumentation från SKL:s webbseminarium 2016-04-05:

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Suntarbetsliv

2016-03-17

Personalstatistik 2015            
Borgholms kommun                               
Borgholm Energi AB    
         

2016-02-04

Dokumentation från pensionsinformationen 2016-02-03

...hittar du under fliken "Pension" i Personalhandboken.

2016-01-12

Nya policyer antagna - gäller from 2015-12-15

Lönepolicy, Arbetsmiljöpolicy och Jämställdhets- och mångfaldspolicy. Dessa finner du här i personalhandboken under "Styrdokument".

2015-09-10

Handledning Löne- och ekonomiportalen -  Chef

Hur du attesterar dina medarbetares arbetstid, frånvaro mm hittar du här!

2015-08-26

Handledning Löne- och ekonomiportalen -  Medarbetare

Hur du rapporterar din arbetstid, frånvaro mm hittar du här!

 2015-09-02

Riktlinjer för trivselpengen

Här kan du läsa mer om syftet med trivselpengen och exempel på aktiviteter.

2016-01-12

Pensionsinformation 3/2 kl 13-15

Som din arbetsgivare inbjuder vi dig som är född mellan 1950-1957 till en pensionsinformation. Vi vänder oss främst till dig som fyller 59 år och till dig som behöver en uppdatering från föregående information.

Anmälan görs till Ingrid Öhlund, sista dag för anmälan 22 januari. För mer information klicka här!

2015-09-04

Höstens chefsutbildningar

Verksamhetsutvecklande lönebildning  22/9 och 1/10

Praktisk arbetsrätt 15/10 och 10/11

2015-02-13

Personalstatistik 2014

Borgholms kommun
Borgholm Energi

2014-12-12

Tidplan för attest 2015

Nytt år - nya datum för attest i Aditroportalen! Tidplanen hittar ni här.

2014-12-10

Flytt av pensionskapital

From. 1/9 2014 har du möjlighet att flytta pensionskapital från gamla försäkringar till nya via Valcentralen. Flytten sker helt utan pappersblanketter på www.valcentralen.se där du loggar in med e-legitimation eller Mobilt BankID.

2014-07-03

Min Pension

Vill du få bättre koll på din pension? Gå in på www.minpension.se. Nyhet är att du också kan se din kommunala tjänstepension här!

2014-07-03

Ersättningskollen

Vad händer om du blir sjuk eller skadad på jobbet? www.ersattningskollen.se ger dig en samlad bild över försäkringsskyddet!

2014-06-25

Sanktionsavgifter

Nytt från 1 juli 2014 - Sanktionsavgift istället för böter. Syftet med sanktionsavgifter är att minska antalet överträdelser av våra föreskrifter, så att arbetsmiljön på Sveriges arbetsplatser blir bättre. Läs mer om sanktionsavgifter och vilka föreskrifter det gäller på

 Arbetsmiljöverkets hemsida  

2014-09-25

Nya OB-ersättningar

From. 1 okt 2014 gäller nya ersättningar för OB, jour och beredskap, färdtid och förskjuten arbetstid. Läs mer i kapitlet om Arbetstid.

2014-10-10

Pensionsinformation 25/11

Pensionsmyndigheten och Skandia kommer och informerar om pension. Vi vänder oss främst till dig som fyller 59 år eller till dig som behöver en uppdatering från föregående års info! Anmälan sker till: ingrid.ohlund@borgholm.se senast 14/11!

2014-04-28

Personalstatistik 2013

Borgholms kommun

Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB

2014-02-24

Nya rutiner anställningsbeslut

Information till chefer om de nya rutinerna hittar ni här.

2013-12-12

Tidplan för attest 2014

Nytt år - nya datum för attest i PS Arbetsledare! Tidplanen hittar ni här.

2013-09-30

Bruttolöneavdrag

Riktlinjer för bruttolöneavdrag för anställda inom Borgholms kommun, Borgholm Energi och Ölands kommunalförbund.

2013-06-12

Konst Clava

Här hittar du medlemsansökan till vår konstklubb.

Medlemsansökan

2013-03-28

Personalstatistik 2012

Borgholms kommun 

Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB

2012-01-15

Chefsinformation 2011-2012

 

 

   

 
 

Innehållsansvarig: Personalavdelningen

Sidan senast uppdaterad: 2017-08-08