Arbetsmiljöhandboken Rekrytering Anställning Praktik Introduktion Lagar och avtal Styrdokument Samverkan Arbetstid Frånvaro och ledigheter Försäkringar och pension Handledning Aditro Hälsa, friskvård och förmåner Kompetensutveckling Medarbetarsamtal Lön och utlägg Representation och gåvor Tjänsteresor Avslut Avslutssamtal Intyg/betyg Pension Dödsfall Anställnings ingående Under anställning Anställnings upphörande

Personal- och arbetsmiljöhandboken ska ge råd och vägledning i frågor som rör personal- och löneadministration samt arbetsmiljöfrågor. Den vänder sig  både till chefer och medarbetare i Borgholms kommun, Borgholm Energi/Elnät samt Ölands Kommunalförbund.

Det är viktigt att vi får återkoppling från er som använder Personal- och arbetsmiljöhandboken. Den är till för er! 

Kontaktperson Personal

Monika Nordh Cangemark
monika.nordhcangemark@borgholm.se
Telefon 0485-85629

Kontaktperson Arbetsmiljö

Margita Westring
margita.westring@borgholm.se
Telefon 0485-88099

 

2017-06-05

Riktlinjer lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet 

Länk Riktlinjer

Länk Blankett Lägerersättning                   

2017-05-24

Ledighetsansökan 

Nu finns en reviderad blankett för ledighetsansökan som ska användas. Länk till blankett

2017-03-28

Tjänstepension

Information om din tjänstepension från Skandia med telefonnummer till deras support. Se bilaga.

 2017-02-10

Arbetsmiljöutbildning

Kommer att genomföras för chefer och skyddsombud i mars 2017. Se särskilt program